Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LV, 21. FEBRUARJA 2004, ŠTEVILKA 4, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Slika

Marjan Rogelj poučuje zemljepis, tehnično vzgojo in likovno vzgojo na podružnici Vače, na matični šoli v Litiji (Osnovna šola Gradec) pa izbirni predmet obdelava lesa. Z njegovimi umetniškimi deli smo opremili to številko Šolskih razgledov. Že na naslovnici nas pritegne njegova skulptura ... Poleg nje tudi uvodnik - pripravila ga je psihologinja Nataša Bucik -, ki ga tokrat namenjamo spodbujanju branja.

EVROPSKI ODDELKI
Vključevanje Slovenije v združeno Evropo in njeno prihodnje mesto v njej zahtevata usposobljenega mladega človeka za življenje v demokratični večkulturni in večjezični družbi. V njej bo moral, soodgovoren za njen prihodnji razvoj, dobro poznati sebe in svoje korenine, druge kulture in ljudi, zavedati se bo moral svojih človeških in državljanskih pravic ter dolžnosti, razmišljati samostojno in kritično, a odprto in strpno ... V zelo aktualnem članku Katje Pavlič Škerjanc lahko preberete o ciljih, vsebinskih poudarkih in vpeljevanju novih prvin v program gimnazije evropski oddelki. Klik za zanimivo branje!

BLIŠČ IN BEDA OPRAVIČIL
"Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše, pooblaščeno osebo ali zdravstveno službo, ki je izdala opravičilo. Če ugotovi, da je opravičilo neresnično, odsotnosti ne opraviči." Tako pravilnik o šolskem redu. Robert Štupe razmišlja o učiteljevih možnostih uresničevanja pravilnika v praksi. Sprašuje se, ali ima kot dijakov razrednik pravico zvedeti, kaj je ugotovil zdravnik med pregledom? Ali je pravno dopustno, da starši v svojih opravičilih navajajo različne zdravstvene težave svojih otrok kot vzrok za nekajdnevno izostajanje od pouka? Ali lahko zamerimo staršem, ki z opravičili skušajo obupano zaščititi svojega otroka, ko cveki dežujejo z vseh strani in vsa družina iz tedna v teden prestaja agonijo ob šolskem neuspehu? Preberite v ŠR!

Slika

(NE)VARNE ŠOLE
Centri za socialno delo vsako leto obravnavajo približno 2.500 otrok, ogroženih zaradi nasilja. To ne ostaja zaprto v ozek družinski krog, prenaša se na okolico in s tem tudi v šolo. O pomembni vlogi šole pri prepoznavanju, reševanju in odpravljanju nasilja se je naša novinarka Mojca Zupan pogovarjala z Dorotejo Lešnik Mugnaioni. Ta ugotavlja, da morajo strokovni delavci na šolah za uspešno spopadanje z nasiljem dobro poznati njegove različne oblike in osebnostne lastnosti vpletenih. Samo to, da prepoznavamo nasilje in smo nanj občutljivi ne zadošča ... Da učinkovit ukrep zoper nasilje ni beg, temveč spoprijemanje z njim, opozarja tudi Jana Božnar. O preventivnem projektu zmanjševanja nasilja in sodelovanju s policisti piše Tatjana Božič Geč. Kliknite! Več pa v ŠR!

ODZIVANJA
Spet je z vami redna priloga Šolskih razgledov. Preberite, kako pri učencih razviti potrebo po branju v prostem času, povečati bralno motivacijo, kako pripraviti ustvarjalni kulturni dan, kako učencem na zanimiv način približati preteklost in poklicno prihodnost ... Verjetno ne boste spregledali pravljičnih Boromejskih otokov in zapisa Dušice Kunaver o Krasu. Vzemite v roke naš časopis!

NOVODOBNI GETO
Na nedavnem simpoziju o identiteti katoliške šole v Evropi 21. stoletja so udeleženci iz trinajstih držav spregovorili o največjih težavah katoliškega šolstva, o tem, zakaj pri nas ob katoliških vrtcih in gimnazijah še vedno nimamo katoliške osnovne šole itd. Skušali so odkriti skupne prvine, spoznati različne izkušnje in odkriti izzive. Del zamisli so uresničili že na samem simpoziju, saj so oblikovali mrežo katoliških šol in potrdili odbor, ki bo bdel nad njihovim sodelovanjem. Klik!

NE PREZRITE!!!

Svizove strani

Spet je z vami tudi Sviz s stalnimi rubrikami. Tokrat v pravni pisarni pojasnjujejo odpoved iz poslovnih razlogov, v središče postavljajo pobude sindikalnih zaupnikov v predšolski vzgoji. Spremljate lahko najdebato o problematiki nasilja in se seznanite o prostem pretoku delovne sile - oseb po vstopu Slovenije v EU. ModrijanŠola za ravnatelje vabi k aktivni udeležbi na posvetu o klimi in kulturi na šolah, v vrtcih in dijaških domovih. Pripravili bodo predavanja in delavnice ter večer z gosti o okolju in strpnosti. Ne spreglejte novosti, ki jih pripravljajo v založbi Modrijan! Pionirski dom vabi vse osnovnošolske gledališke skupine, da se jim pridružijo s svojimi predstavami na festivalu gledaliških sanj aprila letos. In tudi tokrat objavljamo razpise za prosta delovna mesta.

PRILOŽNOST ZA RAZGLEDOVCE!!!

Šport mladih

Za vse naše naročnike smo v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenije pripravili posebno akcijo - Vsi, ki se boste naročili na revijo Šport mladih do 8. marca letos, boste imeli pri naročnini na ŠM 25-odstotni popust! Vendar to še ni vse! Postavljamo vam tudi nagradno vprašanje - Ali je revija Šport mladih tednik, štirinajstdnevnik ali mesečnik? Med vsemi naročniki Šolskih razgledov, ki boste pravilno odgovorili, bomo izžrebali tri. In nagrada? Celoletna naročnina na Šport mladih!!! Pohitite z odgovori, sprejemamo jih do letošnjega 1. marca opoldne.

UGODNOSTI SAMO ZA RAZGLEDOVCE!!!

Twin

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust.

Študentska založba

Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer in Podmornica .

Slika