Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIII, 16. FEBRUAR 2002, ŠTEVILKA 4, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

prva slika
V uredništvu smo zelo veseli, ker nas kliče čedalje več likovnih pedagogov in drugih, zaposlenih v šolstvu, za objavo svojih likovnih del v Šolskih razgledih.

Tokrat objavljamo dela Milana Vošanka, likovnega pedagoga na Osnovni šoli Cerknica, po rodu Korošca izpod Uršlje gore. Od nekdaj rad zahaja v gore in prav tam pogosto išče motive za svoje ustvarjanje (ne le likovno, saj je pri založbi Didakta izšla celo knjiga njegovih kratkih zgodb Na poteh med gorami). Pripravlja že četrto samostojno razstavo (maja v Cerknici). Vodi tudi likovni krožek in z učenci obiskujejo likovne kolonije in natečaje.

"Svojega življenja si nikdar nisem predstavljal samo v razredu," pravi, "zato slikam tudi sam. To moram početi, to je v meni. Že dolgo."

PAST ZA NACIONALNI VISOKOŠOLSKI PROGRAM
Ko boste prebirali kolumno Jasne Kontler Salamon, naj bi po napovedih poslanci v Državnem zboru že opravili sklepno obravnavo predloga nacionalnega visokošolskega programa. S tem naj bi končno dobili ta izjemno pomemben dokument, ki opredeljuje strategijo razvoja visokega šolstva - kako zelo zamujamo z njim, potrjuje dejstvo, da je bil njegov sprejem "vgrajen" že v zakon o visokem šolstvu, ki smo ga dobili pred osmimi leti. Resnici na ljubo: vsaj del te zamude je mogoče pripisati težnji resornega ministrstva, da bi bil nacionalni program usklajen s strategijo skupnega evropskega visokošolskega prostora oziroma z bolonjskim procesom. Več o tem: kliknite z miško ali preberite v našem časniku.

POGOVOR Z BRANIMIRJEM ŠTRUKLJEM
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ-a, je oster kritik, ko beseda nanese na plače in pravice učiteljev in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter kulturi in znanosti. Pri pogajanjih z vlado je neomajen. Spretno tehta besede in prepričljivo zagovarja stališča in zahteve enega največjih sindikatov pri nas. V pogovoru ne pozabi omeniti protislovja, ki je po njegovem ugnezdeno v šolski politiki: v vseh razvojnih državnih dokumentih, proračunskem memorandumu in različnih strankarskih ter vladnih resolucijah, govorih predsednika vlade ... je pomen znanja in izobraževanja na prvem mestu. V njih si prizadevamo za družbo znanja, učečo se družbo. Ko pa je treba za to kaj storiti in to denarno podpreti, država ravna nasprotno od tega, za kar se glasno zavzema. Se z novim sistemom plač v javnem sektorju učiteljem obeta boljše vrednotenje njihovega dela? Pogovor o tem v Šolskih razgledih. S klikom pa pridete do nekaj vprašanj.

VERSTVA IN ETIKA
Med šolami, ki so se med prvimi spoprijele s programom devetletne osnovne šole in to z zadnjim triletjem, je tudi mariborska Osnovna šola Maksa Durjave. To je edina šola, na kateri izvajajo tudi izbirni predmet verstva in etika. Letos prvič. Zanj se je odločilo devet učencev, v zadnjem času pa ga obiskuje enajst. To kaže na vse večjo priljubljenost predmeta med učenci. Da so si ga izbrali, je bilo treba najprej prepričati njihove starše. Njihov vpliv je odločilen, meni Radoslav Šumer, ki poleg tega predmeta uči še zgodovino ter državljansko vzgojo in etiko. Avtorica prispevka Breda Senčar pripoveduje, kako je oživel predmet verstva in etika.

SREČANJA
Anna Chilton, profesorica angleščine iz Avstralije, ki že skoraj leto skrbi za tečaje in pedagoški razvoj na ljubljanski šoli EF English First, pravi, da je z veseljem odšla v hladnejše kraje, saj ji vročina ni najljubša. O tem, kaj mora po njenem vsebovati ura jezika, da je dobra, lahko preberete v rubriki Srečanja.

ODZIVANJA
V prilogi Odzivanja si tokrat preberite o različnih pedagoških izkušnjah vaših stanovskih kolegov in kolegic: Danijela Herlah s Prve osnovne šole Slovenj Gradec Ko pravljica oživi, Majda Šrimpf z iste šole - pripoveduje o Odlični šolski komunikaciji (šolskem radiu Ga-ga), Aljoša Dornik z Osnovne šole Brinje Grosuplje je napisal prispevek Nasilje pod drobnogledom, Alda Stojanović z Osnovne šole Kungota S čarovnicami do znanja, Irena Krajnc je napisala prispevek Neželeno vedenje med vrstniki, Irena Hočevar z Osnovne šole Orehek Kranj v Postajamo pravi prijatelji spregovori o preprečevanju vedenjskih težav, Slava Vrečko s Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor je napisala prispevek Gremo v Ljubljano, Dragica Zver z Osnovne šole Turnišče opiše šolo v naravi v prispevku Na krovu Zlatoperke, Silva Boštjančič s podružnice Ledine (Osnovna šola Spodnja Idrija) je napisala prispevek Skupno načrtovanje, Miran Voglar z Osnovne šole Poljčane govori o Smučarskih navdušencih, podobne teme - zimska šola smučanja - se v prispevku Vaja dela mojstra loti Barbara Peternel z Osnovne šole Žiri, Alenka Šturm s podružnice Trstenik (Osnovna šola Simona Jenka Kranj) je napisala Polepšajmo dan otrokom brez staršev, Anamarija Brenčič z Osnovne šole Rovte pa Branje nam je v veselje. Njihove zapise najdete v zadnji številki našega časnika.

PRIZNANJA BLAŽA KUMERDEJA
Vršilka dolžnosti direktorice Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Jelka Vintar je 13. februarja letos na slovesnosti v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani podelila priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki so s svojim delom neposredno prispevali k uresničevanju nalog Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Kdo so bili nagrajenci, si preberite v Šolskih razgledih.

druga slika

VPRAŠALI SMO ZA VAS
V naši stalni rubriki Vprašali smo za vas smo se z vprašanjem tokrat obrnili na državnega sekretarja Alojza Pluška s šolskega ministrstva. Člani Strokovnega sveta za splošno izobraževanje so na januarski seji razpravljali o poročilu, ki so ga po enoletni spremljavi drugega kroga devetletke oblikovali svetovalci in strokovnjaki na Zavodu za šolstvo. Predsednik Sveta dr. Marjan Hribar je v sklepnem delu opozoril, da bodo brez boljših materialnih pogojev, didaktične podpore in vlaganja v znanje učiteljev spremembe v šolah težko zaživele. Kako bo šolsko ministrstvo reševalo denarno zagato? Odgovor preberiet na straneh našega časnika.

POZOR! RAZPIS ZA ŠTUDIJSKE POMOČI
V časniku je razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za študijske pomoči za subvencioniranje šolnine za izredni študij v študijskem letu 2001/2002. Pokukajte v Šolske razglede.