Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIII, 2. FEBRUAR 2002, ŠTEVILKA 3, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

prva slika
V teh dneh so v Mestno galerijo Nova Gorica privabljale slike, grafike, kipi, keramika in reliefi v lesu, ki so jih ustvarili mladi v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Frana Milčinskega iz Smlednika pod mentorstvom likovnega pedagoga Slavka Zupana. Ob spodbudah specialne pedagoginje Gabrijele Grosar Zupan pa so nastale tudi slikovite računalniške grafike. Potrdilo, kako lahko dober likovni mentor spodbuja k iskanju domiselnih, izvirnih in tehnično dovršenih likovnih rešitev.

Med njihovimi deli smo izbrali nekaj takih, ki so povezana z glasbo. Zakaj? Tokratno številko Šolskih razgledov smo namenoma bolj glasbeno obarvali in tako oznamovali letošnji kulturni praznik.

PRINCESE IN PEPELKE LJUBLJANSKE UNIVERZE
Naša stalna kolumnistka Jasna Kontler Salamon tokrat opisuje, kako si bojda Univerza prizadeva, da bi v dogovoru z ljubljansko mestno občino in vlado dosegla uresničitev obljub o rešitvi izjemno hude prostorske stiske vseh treh umetniških akademij. Ta stiska sicer traja že dolgo vrsto let, a akademije so jo do nedavnega sprejemale vdano. Zdaj, ko naj bi bila potrpežljivost poplačana s skupno novogradnjo za vse tri akademije na Metelkovi v Ljubljani (tam, kjer je nekoč bivala JLA), pa nova lastnica, to je ljubljanska mestna občina, po eni strani kaže na nerešen problem nacionalizacije na delu zemljišča, ki naj bi bil rezerviran za akademije, po drugi strani pa ne priznava, da je univerzi kdaj obljubila, da ji bo podarila to zemljišče. Očitno gre torej za navzkrižje interesov in tudi dejanskih možnosti. Ni se mogoče ogniti občutku, da bi se to dalo veliko laže premagati, če bi, denimo, šlo za ekonomsko, pravno ali kako drugo fakulteto z veliko študentov, veliko lastnega denarja od izrednega študija in mnogimi diplomanti na vplivnih položajih. Zdi se tako, kot da je tudi v akademski enakosti prikrita neenakost ... Več si preberite na drugi strani našega časnika.

EVROPSKO LETO JEZIKOV

Evropsko leto jezikovS prireditvijo v Kulturnem domu Španskih borcev smo zaokrožili dogajanja, ki so v sklopu evropskega leta jezikov 2001 potekala v Sloveniji. Osrednji del večera je bil koncert opernih arij in samospevov v enajstih jezikih, med govorniki pa naj omenimo našo nacionalno koordinatorico leta jezikov Zdravko Godunc - objavljamo tudi njeno besedilo ob tej sklepni prireditvi. Preberite v Šolskih razgledih.

GLASBENO ŠOLSTVO
Kaj bi rekli, če bi vam sodišče odvzelo pravico do dedovanja samo zato, ker imate drugačen priimek, kot so ga imeli vaši starši in bi vas začelo preganjati iz vašega doma? Prav to se zaradi nerazumljivega razpleta denacionalizacijskega postopka dogaja Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana ...

V drugem prispevku - Ni nas treba biti sram - pa v pogovoru z dr. Primožem Kuretom razgrinjamo vsebinsko prenovo glasbenega šolstva.

Kliknite ali preberite v našem časniku.

PRED INFORMATIVNIM DNEVOM
Vsako leto številni osmošolci, letos prvič tudi devetošolci, in dijaki zadnjih letnikov srednjih šol ter gimnazij ob informativnem dnevu (letos 15. in 16. februarja) obiščejo šolo ali fakulteto, na kateri bi želeli nadaljevati šolanje in tako slediti svoji poklicni želji. Tam se seznanijo s programi, pravili, posebnostmi ustanove, okoljem in skušajo ujeti utrip življenja ter dela na njej. Informativni dnevi so vsako leto eden od korakov pri odločanju mladih o njihovi nadaljnji poti ... Kdaj so se začeli informativni dnevi? Kako se nanje pripravljajo v dijaških domovih? Kliknite ... Še več o tem pa boste našli na straneh Šolskih razgledov.

GLASBENI MOZAIK
Pogovarjali smo se z dr. Bredo Oblak, redno profesorico za glasbeno didaktiko na ljubljanski Akademiji za glasbo, predstojnico Oddelka za glasbeno pedagogiko, članico nekdanjega Nacionalnega kurikularnega sveta, področne komisije za gimnazije in predmetne komisije za glasbo in avtorico didaktičnih zbirk za glasbeno vzgojo v osnovni šoli, in skušali osvetliti mesto glasbe v osnovni šoli, nakazati, kako jo lahko učitelji približajo učencem in kako spodbuditi mlade glasbenike, da bi stopili na pedagoško pot.

Glasbena dejavnost v naših osnovnih, srednjih in glasbenih šolah je zelo razgibana. In delček tega utripa smo skušali ujeti tudi za vas. Ulovite ga še vi v Šolskih razgledih.

druga slika

IZOBRAŽEVANJE PREPUŠČENO PONUDBI IN POVPRAŠEVANJU
Zgodba, katere razplet smo napovedovali zadnja leta tudi v Šolskih razgledih, se je žal začela uresničevati. Boris Lipužič poroča, kako je Svetovna trgovinska organizacija (WTO) sprejela Splošni sporazum o trgovini z javnimi službami (GATS), ki bo prizadel tudi področje javnega izobraževanja, saj bo javne šole mogoče kupovati in s tem privatizirati.

Osvežimo spomin na "predzgodovino" tega dogajanja. Botrovala sta ji Svetovna banka (WB) in Mednarodni denarni sklad (IMF), ki sta že od nekdaj spodbujala privatizacijo, liberalizacijo in deregulacijo javnih služb. Se bodo države v razvoju pod pritiski uklonile določilom GATS ali pa zares verjamejo, da je to nujno za njihov razvoj? Preberite v Šolskih razgledih.

LIST IZ DNEVNIKA
Tokrat je v našo stalno rubriko List iz dnevnika svoj delovni dan ujela Ivica Šemrov, prof. razrednega pouka in predsednica Društva učiteljev podružničnih šol iz Osnovne šole Spodnja Idrija, podružnica Ledina.

PREDSTAVLJA SE - DIJAŠKI DOM VIČ LJUBLJANA (logo)

Dijaški dom Vič