Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 3. FEBRUAR 2000, ŠTEVILKA 3, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

To številko Šolskih razgledov smo pred prihajajočim kulturnim praznikom obarvali - gledališko. Zbrali smo vaše prispevke, ki so vsak po svoje povezani s tem področjem, pobrskali smo med slovenskimi šolami in s prizori iz vaših predstav (žal vseh ni mogoče zaobjeti) pripravili tokratno likovno opremo. Za pokušino in spodbudo.

Prva slika

ZADREGE S PREŠERNOM
"Vsak avtor je za književni pouk poseben problem; morda največji je Prešeren. So avtorji, katerih dela učencu ne morejo biti kaj prida zanimiva, so pa zato njihova življenjska pot, osebnost, nacionalni pomen tako izjemni, da zmore biti šolski pogovor o njih še zmeraj več kot pusta učna obveznost. Tak je npr. Trubar. Drugače je s pisatelji, katerih biografija je malo znana, premalo, da bi z njo napolnili vsaj del šolske ure; pač pa so njihova dela tako posrečena, da postanejo ob pravih prijemih privlačna tudi za današnje šolarje. Tak pisatelj je Janez Svetokriški. In nazadnje so tu še pesniki, katerih osebnost in življenje sta za šolo prav tako pomembna kot njihova poezija. Oboje je za šolski pouk enako nepogrešljivo, življenjsko in literarno privlačno, pogosto v najboljšem pomenu besede aktualno. Tak pesnik je Prešeren - vendar ne brez težav," piše v uvodniku dr. Janko Kos.

KAJ OSTANE OD GIMNAZIJE?
Univerzitetni učitelji so potrdili hipotezo, da je sodobna gimnazija preobložena s podatkovnim učenjem, da uveljavljanje zahtevnejših učnih medtod še ni prav zaživelo, da je vse podrejeno maturi celo že v 1. letniku, nato se samo še stopnjuje. Znanje, ki je pridobljeno predvsem zaradi ocene, pa se pač veliko hitreje pozabi kot tisto, ki je pridobljeno iz zanimanja za neko snov ...

Tretja slika

DRŽAVLJANSKA KULTURA
Strokovnemu svetu bo kmalu posredovan učni načrt za nov izbirni predmet državljanska kultura. Predlog so pripravili na Pedagoškem inštitutu za deveti razred kot nadaljevanje in poglobitev predmeta državljanska vzgoja in etika iz sedmega in osmega razreda. Uspešni učitelji bodo znali zanj pridobiti mlade. Izbirni predmet naj bi gojil problemsko učenje, skupinsko delo, razpravo; temeljil pa bo na spoznavanju in razumevanju lastne nacionalne in kulturne tradicije. Z medkulturnimi primerjavami bo učence seznanjal z drugimi kulturami in družbenimi ureditvami ter jih vzgajal za medsebojno strpnost in spoštovanje različnosti ...

SREČANJE ZDRAVIH ŠOL
Drugo srečanje slovenske mreže zdravih šol (16. januarja v Ljubljani) - v udvodnem delu sta spregovorila tudi minister za zdravstvo dr. Dušan Keber in državni sekretar za vrtce, osnovne in srednje šole mag. Mirko Zorman - je z različnimi prispevki in poročili sklenilo dejavnosti, ki so osvetlile problematiko uživanja alkohola (na to temo so na šolah vse leto potekale delavnice, predavanja, kvizi, naravoslovni ter projektni dnevi, tabori, razstave). V sklopu Evropske mreže zdravih šol (zajetih je štirideset držav) so tudi naši osnovnošolci in srednješolci oblikovali različne izdelke, s katerimi so izrazili svoj odnos do alkohola.

VEČ SVOBODE
Na Danskem poznajo poleg šolanja za odrasle in večernih šol tudi šole s HF-programom (Higher Preparatory Examination) - to bi najlaže prevedli kot časovno in starostno prilagojen gimnazijski program. Tako učencem, ki končajo osnovno šolo in so se odločili šolanje nadaljevati zato, da se vpišejo na univerzo, ponuja država poleg gimnazijskega še HF-program ...

Druga slika

PREDAVANJE O NIČEMER
"Predavanje je nastop, ki ga pripravljamo. Misli, sporočila, sestavo, prehode, premike naprej in nazaj po besedilu, pa tudi poglede in gibe, vse je moč - tako kot v gledališkem scenariju - predvideti in se po tistem prepustiti vzgibom. Kam nas odnesejo, ne vemo, vemo pa vendarle, da se moramo obvladati in slediti ciljem," začenja svoje razmišljanje o učiteljevem delu Dušana Findeisen.

PREVAJALSKI ŠTUDIJ UKINJEN
"Letošnji Razpis Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in samostojnih visokošolskih zavodov za vpis v študijskem letu 2001/2002 je prinesel neprijetno presenečenje za četrtošolce, ki bi radi študirali prevajalstvo. Vpisa v 1. letnik prevajalskega študija ni! Na Filozofski fakulteti (poslej FF) so takoj zazvonili telefoni, ali je to res mogoče," se v svojem kritičnem prispevku sprašuje dr. Meta Grosman.

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA SE PREDSTAVLJA

DEVETLETKA
V rubriki Spoznavanje okolja Vinko Udir razmišlja o pomenu praktičnih dejavnosti na področju naravoslovja in sorodnih ved, iste teme pa se v rubriki Fizika v osnovni šoli dotikata tudi Vida Lojevec-Mrvič in Marjeta Petrica

Četrta slika.