Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LVII, 21. JANUAR 2006, ŠTEVILKA 2, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Fotografija

Poznamo lunine, sončeve, lunisolarne, planetne in poljubne koledarje. V zahodnem svetu se ravnamo po Gregorijanskem, ki ga je papež Gregor XIII sprejel leta 1582. Po njem se tudi imenuje. Astronomsko gledano ni bil najboljša izbira - na to je opozarjal tudi Nikolaj Kopernik - saj ni najbolj natančen. A se je kljub temu obdržal. Društvo narodov je leta 1937 sprejelo svetovni - večni koledar, ki je bil sad enega mnogih poskusov prenove koledarja. V petdesetih letih ga je sprejel tudi Ekonomsko-socialni svet Združenih narodov. A ni nikoli zaživel. Mnoge države so ga bile pripravljene posvojiti, toda veliko je bilo tudi takih, ki so ga zavrnile zaradi verskih ali drugih razlogov. S koledarjem torej ne štejemo le dni ali beležimo kroženja nebesnih teles; v življenju ljudi ima tudi globok simbolni pomen. Pozornost mu namenjamo tudi v tokratnih Šolskih razgledih. Popestrili smo jih namreč s koledarjem, ki so ga pod mentorstvom likovnega pedagoga Branka Lipnika izdelali in opremili učenci Osnovne šole Horjul. Krasijo ga risbe Horjulskih muzikantov ...

RAZLIČNE REŠITVE
Na spletnem forumu našega časnika se je nedavno razplamtela razprava o učiteljevi prisotnosti v razredu. Predstavnico sveta staršev je zanimalo, ali lahko učitelj v prvem triletju devetletke - in tudi pozneje - zapusti razred in pusti otroke tam povsem same. Koliko časa je lahko odsoten in kako pogosto? Ali ga mora med tem nekdo nadomestiti in paziti na otroke? A kako naj to stori, ne da bi zapustil razred? Kdo je odgovoren, če se med učiteljevo odsotnostjo otroci stepejo in celo poškodujejo? Ta vprašanja so spodbudila veliko pozornosti učiteljev, ki se sprašujejo, ali je potemtakem prav, da hodijo otroci med poukom na stranišče. Kdo je tedaj odgovoren zanje, saj jih nihče ne nadzoruje? Vas zanima več? >>Klik!!!<<

IZBIRNI PREDMETI: Za enake izobraževalne možnosti
Izbirni predmeti so ena najpomembnejših kurikularnih sprememb, ki jo je prinesla v predmetnik tretjega triletja 9-letne osnovne šole prenova osnovnošolskega sistema vzgoje in izobraževanja. Poleg splošnih predmetov (npr. slovenščine, matematike, zgodovine) zajema predmetnik tretjega triletja devetletke tudi izbirni del kurikuluma, ki predstavlja nov način prilagajanja osnovnošolskega izobraževanja individualnim razlikam in interesom učencev. Izbirni predmeti so učinkovit mehanizem poglabljanja in širitve znanja učencev, saj jih večina temelji na povezovanju in bogatitvi znanja posameznih šolskih predmetov in predmetnih področij. Preberite v ŠR!!!

ODRAŠČANJE: Svet se ne bo zavrtel nazaj
Nedavni dogodek pred klubom Lipa, ko so vrstniki v gneči do smrti poteptali tri mladostnice, je pretresel državo in sprožil marsikatero razpravo. Ob tovrstnih dogodkih, četudi niso tako zelo tragični kot omenjeni, se v javnosti pogosteje kot sicer razpravlja o odraščanju in vedenju mladih, o njihovih vrednotah, potrebah in željah. Opozarja se, da bi morali kakovostneje in dejavneje preživljati prosti čas. Ob tem se pojavljajo vprašanja, kdo je odgovoren za nastale razmere, ali starši znajo vzgajati svoje otroke, si vzamejo dovolj časa zanje. Pod drobnogled se postavi tudi šolo in njeno poslanstvo. Kako torej vzgajati otroke in mladostnike, koliko jih varovati? Kako spodbujati njihov zrelostni razvoj? Kako jih učiti izbirati in se odločati? Kdaj jih same pustiti ven s prijatelji in jim prepustiti več možnosti za odločanje? Kako prepoznati, ali so dovolj zreli za to? Odgovore na ta in druga pereča vprašanja smo poiskali pri razvojni psihologinji dr. Ljubici Marjanovič Umek, redni profesorici na ljubljanski Filozofski fakulteti. >>Kliknite<< in zvedeli boste marsikaj zanimivega!!!

NEIZPROSNOST TRGA
Starši zmeraj pogosteje vpisujejo otroke k različnim popoldanskim dejavnostim in si želijo, da bi bila ponudba le-teh čim bolj pestra. Morebitna preobremenjenost otrok ni zanemarljiva, a avtorica prispevka Olga Kolar je svoje razmišljanje tokrat usmerila drugam - k ponudnikom popoldanskih dejavnosti. >>Klik!!!<<

LJUBEZEN DO DOMOVINE
Slavistka v ljubljanski srednji šoli naroči dijakom, naj za domačo nalogo napišejo tri slovenske ljudske pesmi, ki jih znajo zapeti. Naslednji dan prineseta domačo nalogo dva dijaka, za druge je bila ta naloga dejansko pretežka! A vse vendar ni tako črno. Niti si ni treba nadeti rožnatih očal, da bi prepoznali številne prizadevne učitelje, ki skupaj z učenci skrbno in zagnano zbirajo krajevno ljudsko izročilo in ga z izvirnimi nastopi predstavljajo sošolcem, staršem in drugim. Toda ali se res vsi dovolj zavedamo, da bo takrat, ko se bo poslovil od nas zdajšnji najstarejši rod, dokončno prekinjen stik z živim ljudskim izročilom? Danes še lahko kaj storimo, jutri bo zares prepozno ... Sprehodite se po straneh ŠR in preberite!!!

CŠOD

V Domu Planica bodo te dni praznovali prvi jubilej, odkar so medse ponovno sprejeli šolarje. Tedaj so namreč odprli vrata prenovljenega doma. Še zmeraj malo diši po svežem! Četudi se je v njem zvrstilo že mnogo učencev in dijakov. A zmeraj znova se veselijo novih! Več o zanimivostih in skrivnostih, ki obdajajo planiški dom, boste zvedeli v stalni rubriki CŠOD!!!

Ne prezrite!

Založba Rokus vabi na Festival tujih jezikov, ki bo potekal 6. februarja letos v hotelu Mons v Ljubljani. Zanimive seminarje pripravljajo za vas tudi na Zavodu RAKMO, MIB pa vam bo v sodelovanju s CPI konec januarja predstavil nekatere poklice v strojništvu, gradbeništvu, elektrotehniki, računalništvu, oblikovanju in prometu. S stalno rubriko je spet z vami tudi DZS.

Šolski razgledi

PRILOŽNOST ZA RAZGLEDOVCE!!!

Hamlet Express

Tokrat vam, dragi naši naročniki, Šolski razgledi prinašajo posebno presenečenje. Med vsemi, ki nam boste do 24. januarja letos poslali pravilne odgovore na nagradno vprašanje o glasbeni skupini Hamlet Express, bomo namreč izžrebali tri in vam podarili po dve vstopnici za njihov koncert v ljubljanskem hotelu Mons. Odgovore - ne pozabite priložiti nagradnega kupona - pričakujemo v uredništvu Šolskih razgledov, Poljanski nasip 28, Ljubljana. Poiščite nagradno vprašanje in pohitite z odgovori!!!

Ugodnosti SAMO za razgledovce

Twin
Študentska založba

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust.

Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer (v kavarni Metropol, Kersnikova 6, Ljubljana, telefon 01 438 02 58) in Podmornica (ploščad FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, telefon 01 565 34 67).