Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIV, 11. JANUAR 2003, ŠTEVILKA 1, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

Silva Karim, profesorica likovne vzgoje na Osnovni šoli Col, je svoj umetniški izraz ujela v keramiko. Njeni izdelki so estetsko oblikovani uporabni predmeti (vaze, krožniki, podstavki in podobno). Zemeljske barve in etnološki dih pripovedujejo o povezanosti z naravo, spominjajo na pozabljeno mistično izkušnjo naših prednikov. Iskreni v svoji preprostosti, lepi v mehki obliki. Silva Karim ne neguje le svoje ustvarjalnosti. V Otroškem ateljeju Metulj - ustanovila ga je pred desetimi leti v Ajdovščini - spodbuja k likovnemu izražanju tudi številne otroke različnih starosti.

POLITIKA ODLOČA, KDO BO RAVNATELJ
Na avstrijskem Koroškem se uveljavlja praksa, da lahko javne dvojezične ljudske šole vodi enojezični ravnatelj. Bo slovenščina kot manjšinski jezik kmalu izrinjena iz šol? Preberite v pogovoru z dr. Vladimirjem Wakounikom.

VERJELA SVA
Starša predšolskega otroka, oba pedagoška delavca, sta "preživela" prvo leto vpeljevanja kurikuluma v vrtec. Preberite, kaj se jima je dogajalo ... Ob tem še prispevka o vplivu družine na otrokov razvoj in poudarjanju intelektualnega razvoja ter zanemarjanju socialne in čustvene ravni. Kliknite in preberite!

ZAČNEM SE POGOVARJATI
Na strani Otroci s posebnimi potrebami preberite članek profesorice defektologije Nade Hernja, o tem, kako je Center za sluh in govor Maribor pripravil drugi slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Udeleženci so ugotavljali, da učitelji pogosto premalo sodelujejo s strokovnjaki in starši ter da nimajo ustreznih informacij o otrokovi motnji, njegovih posebnostih in potrebah. Več o vašem in našem časniku.

KAJ JE TOŽARJENJE
Učenci se morajo naučiti tudi socialne spretnosti. V prispevku Silve Seliškar z Osnovne šole Savsko naselje Ljubljana lahko preberete, da veliko četrtošolcev ne razloči, kdaj pomeni prositi učitelja za pomoč tožarjenje in kdaj ne. Vedo vaši učenci? Prelistajte Šolske razglede.

 

IGRA
Kako lahko lutka postane naš vsakdanjik preberite v članku Pika pomaga reševati spore

Inge Lužnic in Klavdije Mori s Prve osnovne šole Slovenj Gradec, o tem, kako lahko otroci čustva laže zaupajo medvedku pa v prispevku Spoznavam, odkrivam Sonje Breznik Apostolovič z Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

NAGRADNA AKCIJA ZA RAZGLEDOVCE

Šolski razgledi

Nekdo od razgledovcev se bo med 20. in 23. februarjem podal v Carigrad. Skupaj z Agencijo Oskar iz Kranja mu podarjamo eksotični konec tedna v mestu, ki je bilo 1.600 let prestolnica kar dveh cesarstev na dveh kontinentih. Občudoval bo lahko ene najlepših in najslavnejših stavb na svetu - cerkev sv. Sofije, umetnino Sinanovega genija - mošejo Sulejmanije ter Ahmetovo modro mošejo; Topkapi, enkratne muzeje ... Le korak za turističnim Carigradom najdemo pravi orient in levantinsko gnečo teles, vonjav in uličnih prodajalcev.

Agencija Oskar

Skratka, nekoga med vami, ki ste že razgledovci in boste do 12. februarja letos pridobili vsaj še enega novega naročnika, in med tistimi, ki boste do istega dne postali razgledovci, bomo izžrebali za brezplačno štiridnevno potepanje po Carigradu.

Veliko sreče in srečno pot!

Bi se predali orientalskim vonjavam? Poglejte na zadnjo stran ...

Druga slika