Domov - > Oglaševanje

Oglaševanje

NAJ VAS SPOZNAJO!

So tudi vaši izdelki in storitve namenjeni vrtcem, šolam, vzgojiteljem, učiteljem, otrokom …?

Menite, da so nepogrešljivi pri vzgojno-izobraževalnem delu (ali v prostem času), vendar jih pedagoški delavci ne poznajo dovolj in jih premalo uporabljajo?

Predstavite se.

Seznanite jih s svojo ponudbo.

Z oglasi, rubrikami in prilogami v ŠOLSKIH RAZGLEDIH vas bodo

spoznali zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, študentje pedagoških smeri, zaposleni v gospodarstvu, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, in drugi strokovnjaki.

Šolski razgledi izhajajo vsak drugi petek med šolskim letom, redno ga prebira približno štirideset tisoč bralcev – izvodi (teh je cca tri tisoč) krožijo po zbornicah, precej pa je tudi posameznih naročnikov.

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(cene so brez DDV)

1/1 strani 1.750 evrov
275 x 385 mm (na zadnji strani 370 mm)  
½ strani 1.060 evrov

pokončno 136 x 385 mm (370 mm)
ležeče 275 x 190 mm (183 mm)

 
1/3 strani 722 evrov

dvokolonski stolpec 89 x 385 mm (370 mm)
ali 182 x 190 mm (182 mm)

¼ strani 580 evrov
136 x 190 mm (183 mm)  
1/8 strani 338 evrov

pokončno 89 x 140 mm
ležeče 136 x 95 mm

 
Posebno ugodno: RUBRIKA (vsaj enkrat na mesec)
1/3 strani po višini 550 evrov
dvokolonski stolpec 89 x 385 mm (370 mm)  
PRILOGA (ena časopisna stran) 1.565 evrov
Najbolj priročna je priloga s štirimi sredinskimi časopisnimi stranmi, zloženimi in prerezanimi na polovico.

Prav tako se lahko dogovorite za predstavitve šol, zavodov, organizacij (ob jubileju ali nasploh), različnih projektov in podobnega.

V cene ni zajet DDV.

ZA RAZPISE imamo uveljavljene vzorce: razpisi so dvokolonski (širina 8,5 cm), cena pa se oblikuje po višini objavljenega razpisa. Cena za centimeter je 25 evrov. V ceno ni vštet DDV.

 

CENIK SPLETNEGA OGLAŠEVANJA

(cene so brez DDV)

Oglas  
30 dni 150 evrov
60 dni 220 evrov

PR članek

 

30 dni

200 evrov
60 dni 250 evrov
UGODNOSTI NA SPLETU ob objavah v tiskanem časniku Šolski razgledi
Objava v tiskanem časniku Trajane na spletu
PR članek 14 dni - 20 evrov
30 dni - 40 evrov
Oglas 14 dni - 20 evrov
30 dni - 40 evrov
Članek in oglas 7 dni - 20 evrov
14 dni - 40 evrov
30 dni - 60 evrov
DODATNE UGODNOSTI
Pripravljeni smo vam brezplačno svetovati pri pisanju PR obvestil.
UGODNOSTI SAMO ZA NAROČNIKE
Brezplačno vam svetujemo pri sestavljanju in oblikovanju oglasov in pisanju PR obvestil.